icon-gear

BPO van de software ontwikkeling

De motivatoren voor u om een partner te zoeken voor uw software ontwikkeling kunnen divers zijn. U heeft geen ontwikkelcapaciteit in huis, u mist de kritische massa, u vindt de kosten te hoog, de vraag van de business sluit niet aan op uw capaciteit, de resultaten van uw eigen projecten zijn niet voldoende of een andere reden. Wat de redenen ook mogen zijn, we komen graag met u in gesprek!

QSD staat open om alle varianten die mogelijk zijn met u te bespreken. Hierbij komen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde: locatie, capaciteit, kosten, proces, flexibiliteit, techniek en onderhoudscycli.

Onze aanpak hierbij is dat we eerst met u de behoeften bepalen en de huidige situatie evalueren, op basis waarvan een plan van aanpak zal worden opgesteld. De resultaten hiervan zullen we verder met u uitwerken in een contract en een service level agreement (SLA). Ook tijdens de uitvoering zullen wij continue onze dienstverlening blijven monitoren, hierover rapporten en de resultaten met u evalueren.