Over QSD

QSD BV is een Nederlands bedrijf dat zich richt op advisering en de ontwikkeling van hoogwaardige Java/Scala-software op maat. Bij onze dienstverlening zoeken wij continu naar een optimale balans tussen Total Cost of Ownership (TCO), kwaliteit, schaalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en onderhoudbaarheid.

QSD is in 2011 opgericht door Barre Dijkstra en Raymond Löhmer. In 2012 heeft Alex Kuiper zich bij de directie gevoegd. Dijkstra, Löhmer en Kuiper zagen een groeiende behoefte aan gespecialiseerde bedrijven in de ontwikkeling van hoogwaardige Java/Scala-software. Daarnaast signaleerden ze een grotere vraag naar resultaatgerichte en transparante dienstverlening.

QSD geeft Advies over JVM-softwareontwikkeling, trekt bij voorkeur samen met u op in een strategisch en technologisch partnerschap, en voert kort- en langlopende softwareontwikkelprojecten voor u uit.

Mission Statement van QSD

QSD richt zich, als ontwikkelaar van Java/Scala-software op maat, volledig op het creëren van waarde voor opdrachtgevers. Hiervoor werken wij nauw samen met onze klanten. QSD vindt dit belangrijk. Het simpel uitvoeren van de opdracht of beantwoorden van de vragen haalt immers niet altijd het maximale rendement uit een samenwerking. Daarom kijken wij verder; naar de organisatiestructuur, business-doelen en ontwikkelingen in de markt. Dit doen we open, proactief en pragmatisch.

Toegevoegde waarde

QSD staart zich niet blind op winstmaximalisatie. De ambitie is vooral:

– het leveren van de hoogst haalbare toegevoegde waarde, tegen een acceptabele prijs;

– het opbouwen van en bouwen aan prettige en langdurige relaties met klanten en medewerkers.

Openheid en gelijkwaardigheid

QSD is ervan overtuigd dat relaties alleen langdurig zijn als deze zijn aangegaan op basis van openheid en gelijkwaardigheid. Vanuit deze filosofie zoekt QSD continu naar de meest optimale win-win-uitkomst.

Raymond Löhmer

Alex Kuiper

Ivo Limmen

Brendan Keessen

Strategische samenwerkingen

QSD is een jong bedrijf, met een geest die even open is als de broncode van Java. Wij geloven niet in concurrentie en win-verlies. Wij zoeken actief naar strategische samenwerkingen die een win-win opleveren. Op dit moment werkt QSD nauw samen met Dapas Software. Wij ondersteunen Dapas met het doorontwikkelen en het onderhouden van hun softwareoplossing voor de accountancybranche. In ruil daarvoor hebben we een belang genomen in Dapas. QSD en Dapas complementeren elkaar in software- en accountancykennis en onze samenwerking levert meer op dan de som der delen. QSD streeft ernaar het aantal strategische partnerships aanzienlijk uit te breiden in de nabije toekomst.

Het team van QSD

QSD-medewerkers krijgen de vrijheid om zelf keuzes te maken in opdrachten en in hun eigen ontwikkeling. In ruil voor die bewegingsruimte vragen we van onze medewerkers een verregaand verantwoordelijkheidsgevoel voor hun klanten en projecten, maar ook voor hun collega’s en QSD. Ons motto is: ‘doe wat je leuk vindt, doe het goed en het wordt een succes…’ Dit is de reden waarom er onder de medewerkers van QSD geen verloop is. Van onze klanten horen wij dat deze continuïteit ook voor hen prettig is.

De cultuur van QSD

De intrinsieke waarden en normen van QSD zijn:

  • klantgerichtheid
  • kwaliteit
  • openheid en
  • respect

Klantgerichtheid betekent voor medewerkers van QSD je open opstellen, luisteren en begrijpen. Als aan die drie voorwaarden zijn voldaan, is het mogelijk het doel van de klant te realiseren.

Kwaliteit is geen loze kreet, maar meetbaar. QSD garandeert de hoogste kwaliteit en bespreekt de te verwachten kwaliteit vooraf met opdrachtgevers.

Openheid over kwaliteit, het project, het tarief, de keten en de marge. Maar ook een ‘open mind’ voor de wensen, voorstellen en behoeften van onze klanten.

Respect staat bij QSD voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Dit betekent dat wij opdrachtgevers en medewerkers altijd eerlijk informeren, ook al is de boodschap minder prettig. Als wij dit doen, is de inzet altijd constructief en in het belang van de betrokkenen en het project.

Nieuwsgierig? Neem eens Contact met ons op.